Välkomna till Högsätra Skolas Föräldraförenings hemsida!


Här kommer vi att informera er om våra aktiviteter samt vad vi gör för era barn och deras skola. Nedan finner Du vår verksamhetsbeskrivning för verksamhetsåret 2003/2004:

Vårt mål är att stärka samarbetet och skapa ett genuint nätverk mellan skola, elever och föräldrar. En bra skola kan alltid bli bättre. Skolan angår oss alla. Vi vill bidra till att ge våra ungdomar de bästa förutsättningarna för en trygg och kvalitativ skoltid och därmed framtid
.

Vi vill med vårt arbete bidra till att stärka Högsätra Skolas goda rykte som:

 • Skolan med den höga trivselfaktorn och bra miljön.

 • Skolan med de välutbildade och engagerade lärarna och pedagogerna.

 • Skolan med den väl genomtänkta antimobbingplanen.

 • Skolan som hänger med den snabba IT-utvecklingen.

 • Skolan där alla ställer upp för varandra.

 • Skolan med idrotts- och musikprofil.

Därför är vi aktiva inom bland annat följande områden:

 • Inre miljön, arbetar med mobbingfrågor och allmän trivsel.
 • Samrådsgrupperna, representanter från skolledningen, lärarna, eleverna och föräldraföreningen. Skolans samrådsmöten är uppdelade mellan F-5 och 6-9. Här diskuteras allt som rör skolan.
 • Högsätra fritidsgård, en representant ur Föräldraföreningen deltar i Fritidsgårdens planerings- och informationsmöten. En mycket viktig länk i det totala nätverket.
 • Områdesgruppen är en kommunal grupp med representanter från polisen, socialtjänsten, skolan samt kultur- och fritidsförvaltningen. Man diskuterar i första hand ungdomarnas situation på ön.
 • Skolrådet, består av representanter från hela rektorsområdet (Högsätra och Skärsätra) d v s skolpersonal, elever och föräldrar. Vi tar del av budget, disciplinproblem, trivselfrågor, aktivitetsprogram samt alla andra frågor som rör den övergripande skolmiljön.
 • Föräldrarådet, representanter från föräldraföreningarna i öns alla kommunala skolor möter i Stadshuset representanter från Skolkontoret och Skolstyrelsen. Såväl budget som övriga övergripande frågor diskuteras.
 • Nattvandrande föräldrar, denna verksamhet har bedrivits parallellt med Föräldraföreningens i många år. Här kan du som förälder delta aktivt genom att nattvandra. Du får en spännande och omfattande lektion i ungdomarnas fritidssysselsättningar här på ön av kommunens ungdomssamordnare – live.
 • Elevrådsmöte, här träffar vi elevrådet 6-9 för en traditionell pizzakväll två gånger per termin. Ett tillfälle för elever och föräldrar att språka om allt.

 

Föräldraföreningen har som målsättning att engagera sig lite extra inom några sakfrågor. Verksamhetsåret 2002/2003 är vårt mål att engagera oss i följande:

 • Skolgårdsmiljön F-5 skolan.

 • Ombyggnaden av 6-9 skolan.

 • Skolmaten.

 • Samarbete med Skärsätra Skolas Föräldraförening (samma rektorsenhet).

 • Övergången mellan F-5 och 6-9 skolan.

 • Bevaka övergången till den timplanslösa skolan.

 • Genom Föräldrarådet speciellt värna om  den kommunala skolans intressen i den öppna konkurrensen med friskolorna.

 

Du som förälder kan mycket enkelt bidra, inte bara genom att betala in medlemsavgiften, utan även genom att ta en aktiv del i vår verksamhet. Hör av Dig till någon av oss i Styrelsen för mer information om hur just Du skulle kunna hjälpa till. Du kan även kontakta oss via info adressen längst ner på denna sida, här kan du lämna förslag om förbättringar och idéer gällande skolan och föräldraföreningen. Självklart är du anonym om du vill. Titta även under knappen "kalendarium" för att hitta kommande aktiviteter inom föräldraföreningen.

Hitintills, den 23 september 2003, har vi fått in 147 betalande medlemmar. Du som inte har inbetalningskort har möjlighet att när som helst möjlighet att bli medlem genom att betala in till vårt postgirokonto med nummer 94 68 46-3 medlemskapet kostar 100:- per familj
och verksamhetsår

Du vet väl också att du har rätt till en kontaktdag per läsår i skolan och på fritids med ditt barn som är 6-11 år.


Högsätra Skola - Om barnen själva får välja!


till toppen av sidan